Asociația Eleon

ASOCIAȚIA „ELEON” este o persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamentală, creştin ortodoxă, apolitică și independentă, constituită în baza O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Scopurile Asociației sunt:

  • asigurarea protecţiei şi îngrijirii persoanelor aflate în dificultate;
  • formarea profesională în domeniul social, religios, psihologic, cultură, artizanat și meșteșuguri tradiționale;
  • cazarea pelerinilor;
  • promovarea valorilor autentice în domeniul religios creştin ortodox, cultural, artistic şi al frumosului.

Sediul Asociației „Eleon” se află în municipiul Alba Iulia.